emetro.pl

emetro.pl - Emetro

Hoster: Portal addressing of Agora SA


Whois

 
DOMAIN NAME:      emetro.pl 
registrant type:    organization 
nameservers:      hera.gazeta.pl. [193.42.228.9] 
            zeus.gazeta.pl. [194.149.228.9] 
created:        2007.01.18 10:17:10 
last modified:     2018.01.11 17:11:52 
renewal date:     2019.01.18 10:17:10 
 
no option 
 
dnssec:        Unsigned 
 
 
REGISTRAR: 
home.pl S.A.

ul. Zbożowa 4

70-653 Szczecin

Polska/Poland

+48.914325555

+48.504502500

https://home.pl/kontakt 
 
WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html 
 

Related sites: