say.ac

Whois

Domain : say.ac
Status : Live
Expiry : 2016-07-28

NS 1   : pns1.cloudns.net
NS 2   : pns2.cloudns.net
NS 3   : pns4.cloudns.net
NS 4   : pns5.cloudns.net

Owner  : Irfan Evrens
Owner  : Derebogazi Koyu Kadili Obasi
Owner  : Kahramanmaras
Owner  : CA
Owner  : TR

Check for 'say.sh' --- http://www.nic.sh/go/whois/say.sh
Check for 'say.io' --- http://www.nic.io/go/whois/say.io

Related sites: