xxxxxxx.pl

xxxxxxx.pl - Xxxxxxx


Whois

DOMAIN NAME:      xxxxxxx.pl
registrant type:    individual
nameservers:      ns.xxxxxxx.pl. [188.165.22.14]
            sdns2.ovh.net. 
created:        2013.04.09 16:50:02
last modified:     2016.04.10 14:59:36
renewal date:     2017.04.09 16:50:02

no option

dnssec:        Unsigned


REGISTRAR:
OVH SAS

2 Rue Kellermann

59100 Roubaix

Francja/France

+48.717500200

bezpieczenstwo@ovh.pl

WHOIS database responses: http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.html